BỘ 10 KIM RAU CÂU SỐ 1

130.000 ₫

Lượt xem

405

SKU: 2-247

Hàng đang có sẵn
Thông tin chi tiết

*BỘ SỐ 1:

Kim 1: Cánh hoa trà 2
Kim 2: Lá hoa trà
Kim 3: Cánh hoa cúc tia
Kim 4: Cánh hoa súng
Kim 5: Lá hoa thuỷ tiên
Kim 6: Cánh hoa trà 1
Kim 7: Cánh hoa cẩm chướng 1
Kim 8: Cánh hoa cẩm chướng 2
Kim 9: Lá hoa cúc
Kim 10: Cánh hoa thuỷ tiên

Xem thêm nội dung
Ý kiến của khách hàng

Để nhập câu hỏi - ý kiến, vui lòng Đăng nhập, hoặc đăng ký tài khoản