Sorry - this product is no longer available

BỘ 10 KIM RAU CÂU SỐ 10

130.000 ₫

Lượt xem

434

SKU: 2-256

Hàng đang có sẵn
Thông tin chi tiết

*BỘ SỐ 10:

Kim 91: Nhuỵ hoa
Kim 92: Cánh hoa dendro 1
Kim 93: Cánh hoa dendro 2
Kim 94: Cánh hoa dendro 3
Kim 95: Cánh hoa cát cánh
Kim 96: Cánh hoa panse, hải đường, dâm bụt
Kim 97: Nhuỵ hoa thủy tiên
Kim 98: Cánh hoa sen
Kim 99: Lá hoa panse
Kim 100: Cánh hoa thuỷ tiên

Xem thêm nội dung
Ý kiến của khách hàng

Để nhập câu hỏi - ý kiến, vui lòng Đăng nhập, hoặc đăng ký tài khoản