Sorry - this product is no longer available

BỘ 10 KIM RAU CÂU SỐ 11

130.000 ₫

Lượt xem

467

SKU: 2-257

Ngừng kinh doanh
Thông tin chi tiết

*BỘ SỐ 11:

Kim 101: Cánh hoa móng bò 1
Kim 102: Cánh hoa sao nhái
Kim 103: Cánh hoa thanh trúc 1
Kim 104: Cánh hoa thanh trúc 2
Kim 105: Cánh hoa thanh trúc 3
Kim 106: Cánh hoa cát tường
Kim 107: Cánh hoa móng bò 2
Kim 108: Cánh hoa panse
Kim 109: Búp hoa hồng
Kim 110: Lá hoa thanh trúc, panse

Xem thêm nội dung
Ý kiến của khách hàng

Để nhập câu hỏi - ý kiến, vui lòng Đăng nhập, hoặc đăng ký tài khoản