Sorry - this product is no longer available

BỘ 10 KIM RAU CÂU SỐ 12

130.000 ₫

Lượt xem

468

SKU: 2-258

Hàng đang có sẵn
Thông tin chi tiết

*BỘ SỐ 12:

Kim 111: Cánh hoa mai 1
Kim 112: Cánh hoa mai 2
Kim 113: Cánh hoa mười giờ
Kim 114: Cánh hoa mẫu đơn
Kim 115: Cánh hoa trạng nguyên
Kim 116: Lá tử la lan
Kim 117: Cánh hoa tử la lan
Kim 118: Cánh hoa sen đá, đông chí
Kim 119: Lá hoa cúc
Kim 120: Hoa cỏ chân ngỗng

Xem thêm nội dung
Ý kiến của khách hàng

Để nhập câu hỏi - ý kiến, vui lòng Đăng nhập, hoặc đăng ký tài khoản