Sorry - this product is no longer available

BỘ 10 KIM RAU CÂU SỐ 13

130.000 ₫

Lượt xem

457

SKU: 2-259

Hàng đang có sẵn
Thông tin chi tiết

*BỘ SỐ 13:

Kim 121: Cánh hoa hồng sa mạc 1
Kim 122: Cánh hoa hồng sa mạc 2
Kim 123: Cánh hoa lay-ơn
Kim 124: Cánh hoa soi nhái 2
Kim 125: Cánh hoa soi nhái 1
Kim 126: Cánh hoa phượng hoàng, cẩm chướng 3
Kim 127: Cánh hoa phượng hoàng, cẩm chướng 2
Kim 128: Cánh hoa phượng hoàng, cẩm chướng 1
Kim 129: Cánh hoa thược dược, hoa cúc 1
Kim 130: Cánh hoa thược dược, hoa cúc 2

Xem thêm nội dung
Ý kiến của khách hàng

Để nhập câu hỏi - ý kiến, vui lòng Đăng nhập, hoặc đăng ký tài khoản