Sorry - this product is no longer available

BỘ 10 KIM RAU CÂU SỐ 14

130.000 ₫

Lượt xem

369

SKU: 2-260

Hàng đang có sẵn
Thông tin chi tiết

*BỘ SỐ 14:

Kim 131: Cánh hoa sen nhỏ
Kim 132: Lá sen, hoa anh túc
Kim 133: Cánh hoa sen đại
Kim 134: Cánh linh lan, ti-gôn
Kim 135: Cánh dạ lan hương 1
Kim 136: Cánh dạ lan hương 2
Kim 137: Lá dạ lan hương
Kim 138: Lá linh lan, hoa chuông
Kim 139: Cánh hoa mười giờ
Kim 140: Lá anh túc, ti-gôn

Xem thêm nội dung
Ý kiến của khách hàng

Để nhập câu hỏi - ý kiến, vui lòng Đăng nhập, hoặc đăng ký tài khoản