Sorry - this product is no longer available

BỘ 10 KIM RAU CÂU SỐ 15

130.000 ₫

Lượt xem

381

SKU: 2-261

Hàng đang có sẵn
Thông tin chi tiết

*BỘ SỐ 15:

Kim 141: Cánh mẫu đơn
Kim 142: Lá mẫu đơn
Kim 143: Cánh hoa ông lão, hoa lan
Kim 144: Cánh hoa lan
Kim 145: Lá dương xỉ 1
Kim 146: Lá dương xỉ 2
Kim 147: Lá dương xỉ 3
Kim 148: Cánh lan hạc
Kim 149: Cánh hoa sim 1
Kim 150: Cánh hoa sim 2

Xem thêm nội dung
Ý kiến của khách hàng

Để nhập câu hỏi - ý kiến, vui lòng Đăng nhập, hoặc đăng ký tài khoản