BỘ 10 KIM RAU CÂU SỐ 2

130.000 ₫

Lượt xem

608

SKU: 2-248

Hàng đang có sẵn
Thông tin chi tiết

*BỘ SỐ 2:

Kim 11: Cánh hoa đỗ quyên 1
Kim 12: Cánh hoa đỗ quyên 2
Kim 13: Cánh hoa tóc tiên, sứ đại 1
Kim 14: Cánh hoa tóc tiên, sứ đại 2
Kim 15: Lá hoa sứ đại
Kim 16: Cánh hoa bồ công anh 1
Kim 17: Cánh hoa bồ công anh 2
Kim 18: Lá hoa đỗ quyên, hải đường
Kim 19: Cánh hoa tulip
Kim 20: Cánh hoa hải đường

Xem thêm nội dung
Ý kiến của khách hàng

Để nhập câu hỏi - ý kiến, vui lòng Đăng nhập, hoặc đăng ký tài khoản