Sorry - this product is no longer available

BỘ 10 KIM RAU CÂU SỐ 3

130.000 ₫

Lượt xem

415

SKU: 2-249

Hàng đang có sẵn
Thông tin chi tiết

*BỘ SỐ 3:

Kim 21: Cánh hoa bất tử
Kim 22: Lá hoa hồng
Kim 23: Cánh hoa cúc xoay
Kim 24: Cánh hoa tulip
KIm 25: Cánh hoa hồng 1
Kim 26: Cánh hoa hồng 2
Kim 27: Cánh hoa quỳnh
Kim 28: Cánh hoa mãn đình hồng
Kim 29: Lá hoa mãn đình hồng
Kim 30: Cánh hoa sao nhái

Xem thêm nội dung
Ý kiến của khách hàng

Để nhập câu hỏi - ý kiến, vui lòng Đăng nhập, hoặc đăng ký tài khoản