Sorry - this product is no longer available

BỘ 10 KIM RAU CÂU SỐ 6

130.000 ₫

Lượt xem

384

SKU: 2-252

Hàng đang có sẵn
Thông tin chi tiết

*BỘ SỐ 6:

Kim 51: Cánh hoa tulip 1
Kim 52: Cánh hoa tulip 2
Kim 53: Cánh hoa tulip 3
Kim 54: Cánh hoa lan huệ
Kim 55: Cánh hoa thược dược 1
Kim 56: Cánh hoa cẩm nhung
Kim 57: Cánh hoa tóc tiên
Kim 58: Lá hoa hồng
Kim 59: Cánh hoa thược dược 2
Kim 60: Cánh hoa lily

Xem thêm nội dung
Ý kiến của khách hàng

Để nhập câu hỏi - ý kiến, vui lòng Đăng nhập, hoặc đăng ký tài khoản