BỘ 10 KIM RAU CÂU SỐ 7

130.000 ₫

Lượt xem

589

SKU: 2-253

Hàng đang có sẵn
Thông tin chi tiết

*BỘ SỐ 7:

Kim 61: Lá hoa mộc lan
Kim 62: Cánh hoa mộc lan
Kim 63: Lá hoa ngọc lan
Kim 64: Cánh phù dung
Kim 65: Cánh hoa địa lan
Kim 66: Lá hoa phù dung
Kim 67: Lá hoa địa lan, thanh anh
Kim 68: Cánh hoa địa lan
Kim 69: Cánh hoa thanh anh
Kim 70: Cánh hoa ngọc lan

Xem thêm nội dung
Ý kiến của khách hàng

Để nhập câu hỏi - ý kiến, vui lòng Đăng nhập, hoặc đăng ký tài khoản