Sorry - this product is no longer available

BỘ 10 KIM RAU CÂU SỐ 8

130.000 ₫

Lượt xem

392

SKU: 2-254

Hàng đang có sẵn
Thông tin chi tiết

*BỘ SỐ 8:

Kim 71: Cánh hoa anh thảo
Kim 72: Đài hoa quỳnh
Kim 73: Lá hoa hồng
Kim 74: Cỏ ba lá
Kim 75: Cánh hoa lan huệ
Kim 76: Cánh hoa cúc
Kim 77: Cánh hoa cẩm nhung
Kim 78: Cánh hoa lily
Kim 79: Cánh hoa thạch thảo
Kim 80: Cánh hoa đồng tiền

Xem thêm nội dung
Ý kiến của khách hàng

Để nhập câu hỏi - ý kiến, vui lòng Đăng nhập, hoặc đăng ký tài khoản