Sorry - this product is no longer available

BỘ 10 KIM RAU CÂU SỐ 9

130.000 ₫

Lượt xem

441

SKU: 2-255

Hàng đang có sẵn
Thông tin chi tiết

*BỘ SỐ 9:

Kim 81: Đài hoa hồng
Kim 82: Cánh hoa kim ngân, cúc tỉa 1
Kim 83: Cánh hoa kim ngân, cúc tỉa 2
Kim 84: Cánh hoa phù dung
Kim 85: Cánh hoa mộc lan
Kim 86: Cánh hoa mãn đình hồng
Kim 87: Lá hoa hồng
Kim 88: Cánh hoa diễn vỹ 1
Kim 89: Cánh hoa diễn vỹ 2
Kim 90: Cánh hoa diễn vỹ 3

Xem thêm nội dung
Ý kiến của khách hàng

Để nhập câu hỏi - ý kiến, vui lòng Đăng nhập, hoặc đăng ký tài khoản