Sorry - this product is no longer available

BỘ KIM RAU CÂU 10 CHIẾC NGỌC HUỆ

130.000 ₫

Lượt xem

2641
*

SKU: 2-247

Hàng đang có sẵn
Thông tin chi tiết

- Chất liệu: Inox

- Quy cách: Bộ 10 chiếc

- Xuất xứ: Ngọc Huệ (VN) 

*BỘ SỐ 1:

Kim 1: Cánh hoa trà 2
Kim 2: Lá hoa trà
Kim 3: Cánh hoa cúc tia
Kim 4: Cánh hoa súng
Kim 5: Lá hoa thuỷ tiên
Kim 6: Cánh hoa trà 1
Kim 7: Cánh hoa cẩm chướng 1
Kim 8: Cánh hoa cẩm chướng 2
Kim 9: Lá hoa cúc
Kim 10: Cánh hoa thuỷ tiên

*BỘ SỐ 2:

Kim 11: Cánh hoa đỗ quyên 1
Kim 12: Cánh hoa đỗ quyên 2
Kim 13: Cánh hoa tóc tiên, sứ đại 1
Kim 14: Cánh hoa tóc tiên, sứ đại 2
Kim 15: Lá hoa sứ đại
Kim 16: Cánh hoa bồ công anh 1
Kim 17: Cánh hoa bồ công anh 2
Kim 18: Lá hoa đỗ quyên, hải đường
Kim 19: Cánh hoa tulip
Kim 20: Cánh hoa hải đường

*BỘ SỐ 3:

Kim 21: Cánh hoa bất tử
Kim 22: Lá hoa hồng
Kim 23: Cánh hoa cúc xoay
Kim 24: Cánh hoa tulip
KIm 25: Cánh hoa hồng 1
Kim 26: Cánh hoa hồng 2
Kim 27: Cánh hoa quỳnh
Kim 28: Cánh hoa mãn đình hồng
Kim 29: Lá hoa mãn đình hồng
Kim 30: Cánh hoa sao nhái

*BỘ SỐ 4:

Kim 31: Cánh hoa vân anh, chi anh 1
Kim 32: Cánh hoa vân anh, chi anh 2
Kim 33: Cánh hoa quỳnh, xương rồng
Kim 34: Cánh hoa xương rồng 1
Kim 35: Cánh hoa xương rồng 2
Kim 36: Cánh hoa tường vy 1
Kim 37: Cánh hoa tường vy 2
Kim 38: Lá hoa cúc 1
Kim 39: Lá hoa cúc 2
Kim 40: Cánh hoa cẩm chướng

*BỘ SỐ 5:

Kim 41: Cánh hoa phong lữ thảo 1
Kim 42: Cánh hoa phong lữ thảo 2
Kim 43: Cánh hoa mẫu đơn 1
Kim 44: Cánh hoa hướng dương
Kim 45: Cánh hoa dã quỳ
Kim 46: Cánh hoa mẫu đơn 2
Kim 47: Cánh hoa mao lương 1
Kim 48: Cánh hoa mao lương 2
Kim 49: Cánh hoa cúc susan
Kim 50: Cánh hoa mẫu đơn 3

*BỘ SỐ 6:

Kim 51: Cánh hoa tulip 1
Kim 52: Cánh hoa tulip 2
Kim 53: Cánh hoa tulip 3
Kim 54: Cánh hoa lan huệ
Kim 55: Cánh hoa thược dược 1
Kim 56: Cánh hoa cẩm nhung
Kim 57: Cánh hoa tóc tiên
Kim 58: Lá hoa hồng
Kim 59: Cánh hoa thược dược 2
Kim 60: Cánh hoa lily

*BỘ SỐ 7:

Kim 61: Lá hoa mộc lan
Kim 62: Cánh hoa mộc lan
Kim 63: Lá hoa ngọc lan
Kim 64: Cánh phù dung
Kim 65: Cánh hoa địa lan
Kim 66: Lá hoa phù dung
Kim 67: Lá hoa địa lan, thanh anh
Kim 68: Cánh hoa địa lan
Kim 69: Cánh hoa thanh anh
Kim 70: Cánh hoa ngọc lan

*BỘ SỐ 8:

Kim 71: Cánh hoa anh thảo
Kim 72: Đài hoa quỳnh
Kim 73: Lá hoa hồng
Kim 74: Cỏ ba lá
Kim 75: Cánh hoa lan huệ
Kim 76: Cánh hoa cúc
Kim 77: Cánh hoa cẩm nhung
Kim 78: Cánh hoa lily
Kim 79: Cánh hoa thạch thảo
Kim 80: Cánh hoa đồng tiền

*BỘ SỐ 9:

Kim 81: Đài hoa hồng
Kim 82: Cánh hoa kim ngân, cúc tỉa 1
Kim 83: Cánh hoa kim ngân, cúc tỉa 2
Kim 84: Cánh hoa phù dung
Kim 85: Cánh hoa mộc lan
Kim 86: Cánh hoa mãn đình hồng
Kim 87: Lá hoa hồng
Kim 88: Cánh hoa diễn vỹ 1
Kim 89: Cánh hoa diễn vỹ 2
Kim 90: Cánh hoa diễn vỹ 3

*BỘ SỐ 10:

Kim 91: Nhuỵ hoa
Kim 92: Cánh hoa dendro 1
Kim 93: Cánh hoa dendro 2
Kim 94: Cánh hoa dendro 3
Kim 95: Cánh hoa cát cánh
Kim 96: Cánh hoa panse, hải đường, dâm bụt
Kim 97: Nhuỵ hoa thủy tiên
Kim 98: Cánh hoa sen
Kim 99: Lá hoa panse
Kim 100: Cánh hoa thuỷ tiên

*BỘ SỐ 11:

Kim 101: Cánh hoa móng bò 1
Kim 102: Cánh hoa sao nhái
Kim 103: Cánh hoa thanh trúc 1
Kim 104: Cánh hoa thanh trúc 2
Kim 105: Cánh hoa thanh trúc 3
Kim 106: Cánh hoa cát tường
Kim 107: Cánh hoa móng bò 2
Kim 108: Cánh hoa panse
Kim 109: Búp hoa hồng
Kim 110: Lá hoa thanh trúc, panse

*BỘ SỐ 12:

Kim 111: Cánh hoa mai 1
Kim 112: Cánh hoa mai 2
Kim 113: Cánh hoa mười giờ
Kim 114: Cánh hoa mẫu đơn
Kim 115: Cánh hoa trạng nguyên
Kim 116: Lá tử la lan
Kim 117: Cánh hoa tử la lan
Kim 118: Cánh hoa sen đá, đông chí
Kim 119: Lá hoa cúc
Kim 120: Hoa cỏ chân ngỗng

*BỘ SỐ 13:

Kim 121: Cánh hoa hồng sa mạc 1
Kim 122: Cánh hoa hồng sa mạc 2
Kim 123: Cánh hoa lay-ơn
Kim 124: Cánh hoa soi nhái 2
Kim 125: Cánh hoa soi nhái 1
Kim 126: Cánh hoa phượng hoàng, cẩm chướng 3
Kim 127: Cánh hoa phượng hoàng, cẩm chướng 2
Kim 128: Cánh hoa phượng hoàng, cẩm chướng 1
Kim 129: Cánh hoa thược dược, hoa cúc 1
Kim 130: Cánh hoa thược dược, hoa cúc 2

*BỘ SỐ 14:

Kim 131: Cánh hoa sen nhỏ
Kim 132: Lá sen, hoa anh túc
Kim 133: Cánh hoa sen đại
Kim 134: Cánh linh lan, ti-gôn
Kim 135: Cánh dạ lan hương 1
Kim 136: Cánh dạ lan hương 2
Kim 137: Lá dạ lan hương
Kim 138: Lá linh lan, hoa chuông
Kim 139: Cánh hoa mười giờ
Kim 140: Lá anh túc, ti-gôn

*BỘ SỐ 15:

Kim 141: Cánh mẫu đơn
Kim 142: Lá mẫu đơn
Kim 143: Cánh hoa ông lão, hoa lan
Kim 144: Cánh hoa lan
Kim 145: Lá dương xỉ 1
Kim 146: Lá dương xỉ 2
Kim 147: Lá dương xỉ 3
Kim 148: Cánh lan hạc
Kim 149: Cánh hoa sim 1
Kim 150: Cánh hoa sim 2

Xem thêm nội dung
Ý kiến của khách hàng

Để nhập câu hỏi - ý kiến, vui lòng Đăng nhập, hoặc đăng ký tài khoản